top of page
GOLF PNG.png

DISCLAIMER

Aanwezige informatie op de website

Heske van Esch stelt de informatie en afbeeldingen op haar website met de grootst mogelijke
zorgvuldig samen en streeft ernaar op haar website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden.
Heske van Esch staat echter niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.
Heske van Esch aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in verband met het
gebruik van de website of de informatie op de website, daaronder begrepen schade veroorzaakt
door virussen. Eveneens is Heske van Esch niet aansprakelijk voor schade (ten gevolge van) het niet
toegankelijk of beschikbaar zijn van de website.

E-mail

Heske van Esch garandeert niet dat e-mails die aan de opdrachtgever worden verzonden (tijdig)
worden ontvangen, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. De veiligheid
van het e-mailverkeer kan niet volledig door Heske van Esch worden gegarandeerd door de hieraan
verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder versleuteling of wachtwoordbeveiliging een e-mail te
sturen aan Heske van Esch, accepteert u dit risico.

Intellectuele eigendomsrechten


De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving,
publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Heske van Esch en worden beschermd
door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is uitdrukkelijk verboden om
(een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website
te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder
voorafgaande toestemming van Heske van Esch.

Hyperlinks


De website van Heske van Esch kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Heske van Esch
heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid
en/of de inhoud daarvan. Heske van Esch aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor
schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Wijzigingen


Heske van Esch behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder aankondiging, de inhoud van
de website, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen.

 

Heeft u vragen over deze disclaimer? Neem dan gerust contact op met Heske van Esch via
heske@heskevanesch.nl.

bottom of page